Välkommen!

Amori är huvudsakligen ett AB inom Hälso- och sjukvård.

Amori har även ambitionen att erbjuda kurser och föreläsningar i självkännedom, mellanmänskliga relationer och personlig utveckling. Detta projekt är dock långt framme i tiden.

När projektet blir aktuellt kommer det att publiceras här.