Filosofi / Bakgrund

Hur du förhåller dig till olika situationer och händelser beror till största delen på hur du uppfattar och tolkar situationen och det som händer.


Konflikter uppstår genom att man ser olika på saker och ting (och också tolkar olika). Inget konstigt med det.

Men att konflikter inte kan lösas...

Det beror endast på att man inte kan se hur det ser ut från den andra sidan.