Mehmet Hasanogullari, Överläkare

Jag hade min utländska läkarlegitimation när jag kom till Sverige.

I Sverige gick jag först en utbildning i sex- och samlevnadsfrågor på Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, 90 högskolepoäng. Baserad på denna utbildning jobbade jag ett tag som konsult och samtalsterapeut på Föreningen för Mental och Sexuell Hälsa, FMSH, en ideell organisation. Detta gav mig enorma kunskaper om och erfarenheter av människans psykologi och beteende.

Jag gick också psykoterapiutbildning, Steg I före och halva Steg II efter den svenska läkarlegitimationen. Också från Göteborg.

Både Steg I och Steg II var dynamiskt inriktade. Men Steg I var i individuell psykoterapi medan Steg II var i gruppterapi.

Efter att ha fått min svenska läkarlegitimation började jobba som ST-läkare inom psykiatrin. Under tiden började jag psykoterapiutbildning steg II. PGA ändrade förutsättningar på jobbet fick jag dock avbryta i början av andra året. Men jag hann i alla fall att hålla gruppterapi under handledning, och fått denna erfarenhet.

I vanlig ordning fick jag mitt specialistbevis efter ST perioden och började jobba som överläkare i olika delar av landet.